proefschriften

Laat je proefschrift professioneel vormgeven!


DivingDuck Design is gespecialiseerd in het opmaken van proefschriften. Op basis van je persoonlijke wensen worden tekst, afbeeldingen en tabellen omgevormd tot een compleet, representatief boek. Een originele, persoonlijke omslag die aansluit bij het onderwerp vormt daarbij de basis van de lay-out. Uiteraard kunnen ook een bijpassende uitnodiging, stellingenblad en PowerPoint-template verzorgd worden, zodat dit alles bij elkaar een professioneel geheel vormt dat recht doet aan je promotie. Ook het contact met de drukker, denk aan offertes, proefdrukken en papieradvies, kan voor je uit handen genomen worden.


Heb je speciale wensen? Op layoutgebied is heel veel mogelijk! Wil je alleen een omslag laten ontwerpen of juist alleen de inhoud vorm laten geven? Ook dat is uiteraard mogelijk. DivingDuck Design bespreekt graag je wensen en ideeën om maatwerk te kunnen leveren voor je persoonlijke kroon op je werk.


DivingDuck Design geeft de lay-out van je proefschrift de aandacht die het verdient!Give your thesis a professional design!


DivingDuck Design specializes in designing theses. Based on your personal ideas and wishes, your text, graphics and tables are transformed into a complete and uniform book by graphic designer Rachel van Esschoten. A unique, personal cover representing the subject of your thesis will form the basis for the design of the book. A matching design for the invitation, PowerPoint-template or other communications can also be provided to tie things together with an eye-catching and professional look. DivingDuck Design can also arrange the entire printing process, from price quotes to proofs and advice on the type of paper.


Have a special wish? The options in design are virtually endless. Only in need of a cover design or just need someone to take care of formatting your text? Contact DivingDuck Design to express your wish and have a tailor made design to crown your work.


DivingDuck Design will give your thesis the care it deserves!

DivingDuck Design werkt onder andere samen met:

Voor iedere ontwerpopdracht plant DivingDuck Design een boom via One Tree Planted,
zodat een persoonlijk en professioneel ontwerp ook een groen en verantwoord product is.